Algemene voorwaarden


1. Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, zoals gedeponeerd onder nummer 22/2008 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht (pdf, 172kb).
2. Alle behandelingen dienen contant afgerekend te worden. Dit kan in contant geld of per pin.
3. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een afbetalingsregeling mogelijk. Dit geldt alleen bij bedragen boven de 200 euro. Hierbij dient minimaal 50% van het te betalen bedrag direct afgerekend te worden. Het restant wordt door ons na 30 dagen via een incassoformulier geïncasseerd. Hierbij worden incassokosten berekend.
4. Ruilen van gekochte goederen is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen na aanschaf. Alleen een ongeopende verpakking kan worden geruild. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild.
5. Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Dit kan per telefoon, fax, brief of email. Bij te late afzegging hebben wij het recht gemaakte kosten aan u te declareren.
6. Wij houden ons het recht voor in bepaalde gevallen een betaling vooraf te vragen.