Nieuw dierenpaspoort

Vanaf 29 december is er een nieuw EU dierenpaspoort dat beter bestand is tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen.

Voor meer informatie, zie de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.