Waarschuwing honden met acuut leverfalen en blindheid

Als uw hond maagdarmklachten en/of beperkt zicht heeft, maak dan gelijk een afspraak bij ons.

PERSBERICHT van Medisch Centrum voor Dieren

Informatie leverproblemen, blindheid en sterfte door onbekend gif in besloten groep honden.
Het betreft een groep van 55 honden die regelmatig bij elkaar komen op een afgesloten priv├ęterrein.

 • 1 hond is met vreemde ziekte verschijnselen overleden. Deze hond is voor sectie aangeboden.
 • 1 hond heeft vergelijkbare zeer ernstige klachten, is nog in leven, maar de toestand is kritiek.

Deze hond is opgenomen op het MCD. 2 honden hebben milde problemen, maar zijn wel opgenomen op het MCD.

 • 1 honden was ogenschijnlijk gezond, maar bij bloedonderzoek bleek er sprake te zijn van verhoogde nierwaarden. Om die reden is de hond opgenomen en wordt verder onderzoek ingezet.
 • 10 andere honden zouden ziek zijn geweest.
 • 40 honden hebben geen ziekteverschijnselen gehad.

De artsen van het MCD hebben 13 honden van de betreffende groep onderzocht. 8 van deze honden was bij aanbieden niet (meer) ziek waren. Alle eigenaren van deze besloten groep honden zijn op de hoogte gebracht. Zover we nu weten is het probleem nog niet bij honden buiten deze groep gesignaleerd.

Besmettelijk of gif?
Omdat er meerdere honden ziek zijn geworden gaan we uit van een besmettelijke oorzaak of vergiftiging. Het is op dit moment niet zeker wat de oorzaak van het probleem is.

  • Infectie:

De verschijnselen die we zien passen niet bij een bekende infectie. De overleden hond is getest op de Ziekte van Weil. De bacterie kon niet worden aangetoond. Een tweede onderzoek voor de ziekte Weil van een andere hond staat in (hond 5).

  • Gif:

Er is mogelijk sprake van een vergiftiging. De verschijnselen passen niet bij een veel voorkomende vergiftiging. Het zou mogelijk kunnen gaan om een vergiftiging met de de groene knolamaniet (paddestoel). De honden zouden dit opgegeten kunnen hebben bij het eten van gras inclusief wortels. De paddestoel zelf is niet gezien. Wij beschikken niet over de mogelijkheid om deze schimmel aan te tonen.

Verschijnselen

 • Het betreft allemaal (relatief) jonge gezonde honden.
 • De zieke honden hebben allemaal overgegeven en/of diarree gehad.
 • Sommige honden hebben koorts gehad.
 • De twee meest zieke honden lijken ook hersenschade te hebben (beide blind). Bij deze honden is ook sprake van ernstige acute leverschade.

De overleden hond is aangeboden voor post-mortaal onderzoek. De eerste uitslag wordt halverwege volgende week verwacht. De definitieve uitslag een kleine week later.

Aanbeveling

 1. Vooralsnog lijkt het te gaan om een ernstige aandoening in een besloten groep honden.
 2. Diarree en overgeven komt bij honden veel voor. Ga, als u zich zorgen maakt naar uw dierenarts. Zie ook: http://www.mcvoordieren.nl/symptoomchecker
 3. Als uw hond iets eet wat mogelijk gevaarlijk is, neem direct contact op met uw dierenarts. Zie ook http://www.mcvoordieren.nl/vergiftiging-hond-kat
 4. Als een hond last heeft van overgeven, diarree heeft, blind wordt of aan deze problemen overlijdt, laat het ons weten.