Verandering ADAM regeling

De ADAM regeling is ook afgelopen jaar weer een groot succes geweest. Hierdoor zijn we afgelopen jaar flink over het budget van de gemeente heen gegaan.

Na zorgvuldig overleg, komen er vanaf 1 januari strengere regels voor de ADAM regeling. Met name op het gebied van de preventieve zorg zal er geschrapt worden. Er zal meer verantwoordelijkheid bij de eigenaar gelegd worden. Het is dus belangrijk dat u onze nieuwsbrief in de gaten houdt.

Zodra de regels bekend worden, zullen we deze meteen per mail en op FB verspreiden. Daarnaast zullen we aan de balie en telefoon zoveel mogelijk proberen iedereen op de hoogte te brengen.